نتایج انتخابات شورای شهر شهرستان رودسر

نتایج شمارش آرای انتخابات شورای اسلامی شهرهای پنج گانه رودسر اعلام شد


رودسر :
1- اسماعیل صفری با چهار هزار و 290 رای،
2- شهرام قهرمانی با چهار هزار و 141 رای،
3- مجتبی کاظمی با سه هزار و 471 رای،
4- سید محمد علی میر راضی با دو هزار و 525 رای،
5- عزت الله ابوطالبی با دو هزار و 467 رای
6- سید یزدان میر حبیبی رودسری با دو هزار و 401 رای
7- محمد حسین زاده با دو هزار و 233 رای است.

کلاچای :
1-مهدی محمد حسینی گیل کلایه با هزار و 719 رای،
2-مجتبی رضایی با هزار و 192 رای،
3-جعفر عابدینی گزافرودی با هزار و 492 رای،
4-مرتضی علی عسگری با هزار و 126 رای
5-محمود سمیع پور گیری با هزار و 70 رای

چابکسر:
1-رامین محمدی با دو هزار و 158 رای،
2-محمدرضا یوسف زاده با هزار و 528 رای،
3-مهدی عبدالله زاده با هزار و 514 رای،
4-خسرو شاد مهر با هزار و 391 رای
5-جعفر قاسمی با هزار و 214 رای

واجارگاه :
1-مسلم احمدیان با هزار و 85 رای،
2-علیرضا مظلوم با 940 رای،
3-محمد هادی پور امین با 910 رای ،
4-حسین پدرپور با 859 رای
5-داوود حاتمی با 730 رای

رحیم آباد :
1-حسین ابراهیمی با دو هزار و 72 رای،
2-علی امیدوار اشکلک با هزار و 483 رای،
3-رقیه صدیق رحیم آبادی با هزار و 413 رای،
4-حشمت الله قربانی گیل کلایه با هزار و 349 رای
5-سید عزیز پاکدامن جیرکل با هزار و 307 رای
6- سهراب رجبی نیاسانی با هزار و 303 رای  که متاسفانه حذف شد.

/ 0 نظر / 47 بازدید