نتیجه ارزیابی عملکرد سرگروههای پیام های آسمان و قرآن

نتیجه ارزیابی عملکرد سرگروههای پیام های آسمان و قرآن

مناطق و شهرستانهای استان گیلان سال تحصیلی  96-95

با تشکر از سرگروههای محترم استان گیلان

/ 0 نظر / 112 بازدید